Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – kiedy taki krok prawny jest potrzebny?

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej to trudny temat. Taki krok z pewnością może okazać się przykrym doświadczeniem. Niemniej jednak w pewnych sytuacjach tego rodzaju decyzja może być koniecznością. Sprawdź przydatne informacje, które możesz wykorzystać!
ubezwłasnowolnienie osoby starszej

Nie ulega wątpliwości, że senior może zostać dotknięty chorobą uniemożliwiającą mu podejmowanie racjonalnych decyzji i kierowanie swoim postępowaniem w sposób adekwatny do okoliczności. W takich sytuacjach potrzebne może się okazać ubezwłasnowolnienie osoby starszej. Choć jest to przykre doświadczenie, może być ono niezbędne do ochrony majątku seniora. Trzeba być przygotowanym na to, że postępowanie w sprawie o ubezwłasnowolnienie może długo trwać. Ważne jest umiejętne przygotowanie wniosku dotyczącego pozbawienia danej osoby zdolności do czynności prawnych. Dowiedz się więcej na ten temat!

Kiedy można złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej?

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Chodzi tutaj o sytuacje, w których senior nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji w sprawach życia codziennego, czy też dotyczących swojego majątku. Choć może wydawać się, że pozbawienie osoby chorej możliwości zawierania umów, prawa do dokonywania ważnych wyborów, czy też zaciągania zobowiązań jest drastycznym krokiem, nieraz takie posunięcie jest konieczne po to, aby chronić starszego człowieka przed skutkami nieprzemyślanych działań. Do ubezwłasnowolnienia dochodzi na skutek postępowania sądowego.

Osoba ubezwłasnowolniona – co to właściwie znaczy? Dowiedz się!

Możliwość samostanowienia o sobie może być ograniczona na dwa sposoby. Wyróżnia się tu:

  • ubezwłasnowolnienie częściowe,
  • ubezwłasnowolnienie całkowite.

W pierwszym przypadku wystarczy, że senior potrzebuje pomocy i nadzoru. Nie musi być niezdolny do podejmowania rozsądnych decyzji. Wsparcie polega tutaj na prowadzeniu istotnych spraw tej osoby. W drugim natomiast starszy człowiek nie jest w stanie kierować swoimi działaniami i może dokonywać tylko drobnych czynności życia codziennego. Należy więc przeanalizować, czy w danym przypadku potrzebne jest ubezwłasnowolnienie całkowite czy częściowe.

Kto może starać się o ubezwłasnowolnienie osoby fizycznej? Sprawdź to!

Liczba osób, które mogą się ubiegać o ubezwłasnowolnienie seniora, jest ograniczona prawnie. Ma to na celu ochronę starszych ludzi przed niepowołaną ingerencją osób trzecich w ich życie. Mogłaby być ona bardzo niebezpieczna. Jako osoby uprawnione do złożenia omawianego wniosku wymienić można:

  • dzieci,
  • małżonka,
  • siostrę,
  • brata,
  • dziadków,
  • wnuki,
  • przedstawiciela ustawowego,
  • rodziców.
Zobacz też:  Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej?

Wniosek należy złożyć do właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu seniora Sądu Okręgowego. Trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty medyczne. Opiekunem ubezwłasnowolnionego może być między innymi małżonek, czy rodzice.

Jak przebiega proces o ubezwłasnowolnienie i co warto wiedzieć?

W trakcie postępowania przed sądem mogą zostać powołani biegli, których zadaniem jest ocena stanu zdrowia seniora i to, czy faktycznie utracił on zdolność do rozsądnego działania. Starsza osoba również ma tutaj okazję do tego, aby się wypowiedzieć. Często na rozprawie muszą się pojawić także świadkowie, których zeznania mogą mieć duży wpływ na przebieg sprawy. Proces uzyskiwania orzeczenia może trwać bardzo długo, na co należy być przygotowanym. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego osobie starszej przyznawany jest opiekun, który jest od tego momentu uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Co może powodować utratę zdolności do podejmowania czynności prawnych?

Na brak zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji może wpływać szereg czynników. Nieraz starsze osoby tracą umiejętność logicznego myślenia na skutek dużych problemów z pamięcią, czy też z powodu choroby psychicznej. Przyczyną może być również choroba Alzheimera, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia takie jak chociażby alkoholizm i uzależnienie od narkotyków. Nie zawsze jednak wskazane schorzenia powodują całkowitą utratę zdolności logicznego myślenia. Właśnie dlatego można zdecydować się na ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite. Wybór powinien zależeć od okoliczności.

Wspomniane przypadłości nieraz sprawiają, że osoby nimi dotknięte potrzebują stałej pomocy przy podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji. Należy pamiętać o tym, że opiekun ma tutaj bardzo odpowiedzialne zadanie. Jego celem powinna być ochrona interesów chorego, a uprawnienie do prowadzenia spraw starszej osoby nie może być nadużywane. Dlatego właśnie decyzja dotycząca wniosku powinna być dokładnie przemyślana. Nie należy się z nią spieszyć, ponieważ trzeba uważnie przeanalizować stan seniora.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska