Paulina Styrna

Jak wybrać dobrą polisę życiową dla seniora?

Ubezpieczenie na życie może się kojarzyć z polisą przeznaczoną dla osób w sile wieku. Przyjęło się, że ubezpieczyciele niechętnie oferują takie produkty seniorom, ponieważ w ich przypadku ryzyko śmierci lub choroby jest wyższe. Nie ma jednak żadnych przeszkód, żeby z takiego ubezpieczenia skorzystał także emeryt. Jak wybrać najlepszą ofertę?