Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową? Choroby i formalności

Pytania o to, kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową, mogą dotyczyć co najmniej dwóch różnych kwestii. Niektórym chodzi o przypadłości zdrowotne, inni poszukują informacji o nieprzekraczalnych terminach. Czytaj dalej, a wszystkiego się dowiesz!
kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową

Zapamiętaj!

 • Możliwość otrzymania renty chorobowej zależy od niezdolności do pracy, nie od konkretnego schorzenia.
 • Nie istnieje oficjalna lista chorób uprawniających do renty. Bierze się pod uwagę m.in. stan zdrowia, wpływ choroby na zdolności psychofizyczne czy rokowania co do choroby.
 • Renta z tytułu niezdolności jest przyznawane na podstawie m.in. inwalidztwa, chorób psychicznych, układu kostno-stawowego, serca i układu krążenia, oczu, schorzeń przewlekłych czy zawodowych.
 • Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową? Przed planowanym przejściem na świadczenie rentowe, nie później niż 30 dni przed ustaniem praw do innych świadczeń.

Rentę chorobową – co trzeba o niej wiedzieć?

Tzw. renta chorobowa to potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy. To kilka różnych świadczeń dla osób, które spełniają określone kryteria. Dotyczy osób:

 • z różnymi ogólnymi stanami zdrowia;
 • które nie są w stanie pracować ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową;
 • inwalidów wojennych;
 • inwalidów wojskowych:
  • bez związku ze służbą wojskową;
  • w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem;
 • osób represjonowanych.

Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową, czyli świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy? Możliwość otrzymania renty chorobowej nie zależy bezpośrednio od konkretnego schorzenia, na które cierpisz, ale od twojej niezdolności do pracy wynikającej z tego stanu zdrowia. Twoje schorzenie musi na tyle naruszyć twoją sprawność, by uniemożliwić ci podjęcie zatrudnienia. To, że jesteś chory lub niepełnosprawny, nie zawsze jest równoznaczne z twoją niezdolnością do pracy. Czasami istnieje możliwość przekwalifikowania i wykonywania innej pracy.

Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową – problemy zdrowotne, choroby

Nie istnieje oficjalna lista chorób lub schorzeń, które automatycznie uprawniałyby do renty z powodu niezdolności do pracy. Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie (z powodu choroby zawodowej, niezawodowej, wypadku itd.) pod uwagę lekarz, komisja odwoławcza i kolejne organy będą oceniać:

 • stan zdrowia opisany przez lekarzy;
 • wpływ choroby na twoje zdolności psychofizyczne;
 • rokowania co do twojej choroby, czy istnieją szanse na poprawę stanu zdrowia;
 • to, jak choroba wpływa na twoje możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Najczęściej rentę chorobową przyznaje się na podstawie inwalidztwa lub chorób, które znacząco upośledzają sprawność psychiczną lub fizyczną i uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Przykładowe schorzenia, które mogą uprawniać do renty, to między innymi:

 • silne zaburzenia psychiczne (np. depresja, schizofrenia);
 • choroby układu kostno-stawowego (np. RZS, toczeń, dna moczanowa, liczne problemy z kręgosłupem)
 • choroby serca i układu krążenia;
 • schorzenia oczu (np. jaskra, ślepota);
 • choroby przewlekłe (np. nowotwory, cukrzyca, astma);
 • choroby zawodowe – rozporządzenie wymienia tu 26 kategorii i mnóstwo podtypów.
Zobacz też:  Czy rolnik może przejść na wcześniejszą emeryturę bez konsekwencji finansowych

Choroby uleczalne i nieuleczalne – renta okresowa lub stała

Ocena niezdolności do pracy i przyznanie renty chorobowej zależą od szans powrotu do zdrowia i przywrócenia sprawności organizmu. Jeżeli cierpisz na nieuleczalną chorobę uniemożliwiającą podjęcie jakiegokolwiek zajęcia, zazwyczaj otrzymasz orzeczenie, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy i przyznana ci zostanie stała renta chorobowa.

W skrajnych przypadkach, gdy chory nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i wymaga stałej opieki, lekarz ZUS może orzec niezdolność do samodzielnej egzystencji, która również uprawnia do stałej renty chorobowej.

W przypadku chorób uleczalnych ZUS najczęściej przyznaje renty okresowe. Istnieje bowiem szansa na poprawę zdrowia i przywrócenie zdolności do pracy.

Kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową – termin załatwienia formalności

Wniosek o rentę chorobową (wraz z kompletem wymaganych dokumentów, zależnych od rodzaju świadczenia) należy złożyć nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do innych świadczeń przysługujących ubezpieczonym. Chodzi o:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – przysługuje przez maksymalnie od 14 do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego;
 • zasiłek chorobowy – maks. 182 lub 270 dni, w zależności od podstawy uprawnienia;
 • świadczenie rehabilitacyjne – maks. 12 miesięcy.

Wiesz już, kiedy złożyć wniosek o rentę chorobową. A w jaki sposób to zrobić? Najwygodniejsza będzie droga elektroniczna, przez PUE. Jeśli preferujesz formę papierową, możesz zanieść dokumentację do ZUS-u osobiście, wysłać go pocztą/kurierem albo skorzystać z pośrednictwa płatnika składek (ew. konsulatu, jeśli przebywasz poza Polską). Istnieje również możliwość wnioskowania o rentę z tytułu niezdolności do pracy ustnie, do protokołu w placówce ZUS-u.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska