Jaka wada wzroku kwalifikuje do renty?

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, jaka wada wzroku kwalifikuje do renty chorobowej. O przyznaniu świadczenia decyduje przede wszystkim kwestia niezdolności do pracy. Poznaj najważniejsze zagadnienia w tym temacie!
jaka wada wzroku kwalifikuje do renty

Zapamiętaj!

 • Niezdolność do pracy, a nie sama wada wzroku, jest kluczowa dla kwalifikacji do renty chorobowej.
 • Renta socjalna jest dostępna dla osób uznanych za niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 lat lub w okresie nauki do 25. roku życia.
 • To, jaka wzroku kwalifikuje do renty, jest oceniane przez lekarza orzecznika, który bierze pod uwagę m.in. obniżenie ostrości wzroku i zwężenie pola widzenia.
 • Choroby oczu, np. zaćma, jaskra czy zwyrodnienie plamki żółtej i wiele innych schorzeń, mogą prowadzić do poważnych problemów z widzeniem, potencjalnie kwalifikując do renty.

Renta z tytułu niezdolności do pracy (chorobowa) i socjalna

Decyzja o tym, jaka wada wzroku kwalifikuje do renty, zależy od wielu czynników, w tym stopnia niezdolności do pracy. Właśnie ona jest kluczowa dla uzyskania świadczenia. Wada wzroku, nawet poważna, sama w sobie nie jest wystarczającym powodem do przyznania renty, ale będzie jednym z czynników branych pod uwagę.  Niezdolna do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Wada wzroku może przyczynić się do tego stanu, ale jest tylko jednym z wielu potencjalnych czynników. W każdym przypadku ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS-u* lub KRUS-u, który ocenia:

 • stopień niezdolności do pracy;
 • trwałość lub przewidywany okres niezdolności do pracy;
 • związek przyczynowy niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami;
 • trwałość lub przewidywany okres niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • celowość przekwalifikowania zawodowego.

* na stronie www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardy-orzecznictwa-lekarskiego-zus możesz zapoznać się z aktualnymi wytycznymi dla lekarzy.

Wady wzroku mogą kwalifikować do renty socjalnej

Równie ważne jest ustalenie, czy wnioskujący o rentę spełnia kryteria dotyczące stażu ubezpieczenia, wieku i czasu powstania niezdolności do pracy. Jeżeli okaże się, że dana osoba nie spełnia tych warunków, być może kwalifikuje się do uzyskania renty socjalnej. Ta jest dostępna dla osób, które zostały uznane za niezdolne do pracy:

 • przed ukończeniem 18 lat;
 • w okresie nauki szkolnej, do 25. roku życia.
Zobacz też:  Renta z tytułu niezdolności do pracy przy schizofrenii

Stopień niepełnosprawności przez wadę wzroku, kwalifikowanie do renty

Stwierdzenie niepełnosprawności z powodu wady wzroku może być ważnym wskazaniem do przyznania renty. Z prawnego punktu widzenia istnieją 3 stopnie utraty wzroku:

 1. Polem widzenia poniżej 20°, niezależnie od zachowanej ostrości wzroku.
 2. Ostrość wzroku oka lepszego po korekcji szkłami nie przekracza 2,5/50 lub 3/60 (0,05).
 3. Brak poczucia światła, osoba całkowicie niewidoma

W celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności w schorzeniach narządu wzroku ocenia się przede wszystkim poziom obniżenia ostrości wzroku i zwężenia pola widzenia. Poniżej kryteria kwalifikacji:

 • niepełnosprawność lekka – ostrość wzroku w oku lepszym i po korekcji wynosi nie więcej niż 0,3;
 • niepełnosprawność umiarkowana – obniżona ostrością wzroku w oku sprawniejszym i w korekcji w granicach 0,06 – 0,1 lub zwężeniem pola widzenia do ok. 30°;
 • niepełnosprawność znaczna:
  • pole widzenia poniżej 20°;
  • ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym po korekcji ≤ 0,05;
  • lub całkowita utrata wzroku.

Jaka wada wzroku kwalifikuje do renty – przykłady chorób

Istnieje wiele chorób oczu, które nieleczone, mogą doprowadzić do poważnych problemów z widzeniem, a nawet do ślepoty. Są to między innymi:

 • zaćma;
 • jaskra;
 • wysoka krótkowzroczność;
 • zwyrodnienie plamki żółtej;
 • retinopatia wcześniacza;
 • niedowidzenie oka i wiele innych przypadłości.

To tylko niektóre schorzenia, które mogą prowadzić do znacznej utraty wzroku i przyznania do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Pamiętaj, że to jest tylko ogólny przewodnik. Każda sytuacja jest inna, a to, jaka wada wzroku kwalifikuje do renty, zależy od wielu czynników. Należy skonsultować się z lekarzem i odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat swojego przypadku.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska