Komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności – wyjaśnienia

Nie ma precyzyjnych wytycznych co do tego, komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności. Oceniają to ludzie, a ich osądy zawsze są w pewnym stopniu subiektywne. Poznaj więcej szczegółów na temat prawa w tym zakresie!
komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności

Zapamiętaj!

 • Niepełnosprawność to złożone pojęcie, obejmujące zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne oraz społeczne, a jej stopień ustala specjalistyczny zespół.
 • Podczas decydowania o tym, komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności, bierze się pod uwagę szeroki zakres dolegliwości podzielonych na 12 kategorii.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności oparte jest na trzech łącznie występujących kryteriach – naruszonej sprawności, czasie trwania upośledzenia oraz wymaganej opiece lub pomocy.
 • Znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje osobom niezdolnym do pracy lub zdolnym do pracy w warunkach chronionych, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

Niepełnosprawność w świetle prawa

Niepełnosprawność jest pojęciem zdefiniowanym przez ustawę, które obejmuje niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych. To nie tylko kwestia stanu zdrowia, ale także aspektów psychicznych i społecznych, które mogą wpływać na codzienną aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym. Powstanie naruszenia sprawności organizmu, potocznie utożsamianego z chorobą, nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

Przy kwalifikowaniu do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności uwzględnia się skutki wywołane przez mnóstwo rozmaitych przypadłości zdrowotnych, przyporządkowanych do 12 kategorii:

 • upośledzenie umysłowe;
 • choroby psychiczne;
 • zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • choroby narządu wzroku;
 • upośledzenia narządu ruchu;
 • epilepsja;
 • choroby układu oddechowego i krążenia;
 • choroby układu pokarmowego;
 • choroby układu moczowo-płciowego;
 • choroby neurologiczne;
 • inne;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16. rokiem życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności

Niepełnosprawność ustala się na podstawie trzech kryteriów, które muszą wystąpić łącznie:

 • naruszonej sprawności fizycznej lub psychicznej;
 • przewidywanego okresu trwania upośledzenia stanu zdrowia przekraczającego 12 miesięcy;
 • wymaganej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

O tym, komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności, decyduje co najmniej dwuosobowy zespół specjalistów – w składzie musi znaleźć się lekarz. Drugim może być pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz. Postępowanie orzecznicze dotyczące niepełnosprawności jest dwuinstancyjne, a orzekają o niej:

 1. Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 2. Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Zobacz też:  To trzeba wiedzieć o 3. grupie inwalidzkiej – jakie choroby kwalifikują?

Istnieje także prawo do odwołania się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest wydawane osobie na czas określony lub na stałe. Jeżeli chodzi o stopnie niepełnosprawności, ustawodawca przewiduje trzy:

 • znaczny;
 • umiarkowany;
 • lekki.

Komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności – kryteria

Znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje osobom zakwalifikowanym przez zespół orzeczniczy do jednej z dwóch grup:

 • niezdolni do pracy, którzy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;
 • zdolni do pracy w warunkach pracy chronionej, którzy również wymagają stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który uniemożliwia samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Pomoc innych osób jest niezbędna w takich obszarach, jak m.in. samoobsługa, poruszanie się i komunikacja. Warto zauważyć, że stwierdzenie znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej. Przykładowo pracodawca może przystosować stanowisko pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska