To trzeba wiedzieć o 3. grupie inwalidzkiej – jakie choroby kwalifikują?

Co oznacza trzecia grupa inwalidzka? Jakie choroby kwalifikują do niej daną osobę? Te pytania nurtują wielu, zwłaszcza tych, którzy stoją przed wyzwaniem uzyskania odpowiedniej opieki dla siebie lub bliskich.
3 grupa inwalidzka jakie choroby

Zapamiętaj!

 • Trzecia grupa inwalidzka to kategoria wskazująca na lekki stopień niepełnosprawności.
 • Uwzględnia ona zarówno schorzenia fizyczne, jak i psychiczne. 
 • Przyznanie 3. grupy inwalidzkiej zależy od lekarzy orzeczników.

Czym jest trzecia grupa inwalidzka?

Warto wyjaśnić pojęcie 3. grupy inwalidzkiej, jakie choroby do niej kwalifikują, określimy w kolejnych akapitach. Jest to kategoria wskazująca na lekki stopień niepełnosprawności. Właśnie takie pojęcie spotykamy we współczesnych dokumentach medycznych. 

Osoby zakwalifikowane do tej grupy napotykają pewne ograniczenia w codziennym życiu, ale nie są one tak poważne jak w przypadku osób z 1 lub 2 grupą inwalidzką (odpowiada niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym). Klasyfikacja do 3. grupy inwalidzkiej uwzględnia zarówno trwałe schorzenia fizyczne, jak i psychiczne. Przynależność do nie może wiązać się z pewnymi ulgami i przywilejami, takimi jak niższe opłaty za leczenie czy wsparcie społeczne. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do 3. grupy inwalidzkiej podejmuje lekarz orzecznik na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta.

3. grupa inwalidzka – jakie choroby kwalifikują?

Nie każdy przypadek utraty sprawności jest powodem do uznania osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim – obecne określenie 3. grupy inwalidzkiej. Jakie choroby kwalifikują do tego? Należy zaznaczyć, że nie funkcjonuje określona lista chorób, w której wymienione zostały wszystkie dysfunkcje. Niemniej podstawę do orzeczenia mogą stanowić schorzenia wynikające z:

 • upośledzenia umysłowego;
 • chorób psychicznych;
 • zaburzeń głosu, mowy i choroby słuchu;
 • chorób narządu wzroku;
 • zaburzeń układu ruchu;
 • chorób układu krążenia lub układu oddechowego;
 • chorób układu pokarmowego;
 • epilepsji;
 • chorób neurologicznych;
 • chorób układu moczowo-płciowego.

Każda z wyżej wymienionych dysfunkcji ma własny symbol i to właśnie on jest umieszczany na orzeczeniu o niepełnosprawności. Co ważne, na dokumencie mogą znaleźć się tylko trzy schorzenia!

Prawa osób z 3. grupą inwalidzkiej

Osoby z 3. grupą inwalidzkiej mają prawo do specjalistycznej opieki zdrowotnej, która jest dostosowana do ich indywidualnych potrzeb. Mogą korzystać z rehabilitacji, która pomaga im poprawić sprawność fizyczną, a także z różnego rodzaju terapii, które wspierają ich w codziennym życiu.

Zobacz też:  Jak zostać opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej?

Kolejną ważną kwestią są ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską, ulgi rehabilitacyjne czy zwolnienia podatkowe. Dotyczy to również osób przedsiębiorczych, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą.

Wsparcie społeczne i zawodowe

Osoby z 3. grupą inwalidzkiej mogą liczyć na wsparcie społeczne, które pomaga im w codziennym życiu. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować. Mogą one liczyć na pomoc w załatwianiu codziennych spraw, ale też wsparcie w zakresie nauki czy pracy.

Kolejnym aspektem jest wsparcie zawodowe. Osoby z 3. grupą inwalidzkiej mogą liczyć na pomoc w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwa zawodowego czy też wsparcia w znalezieniu odpowiedniej pracy. Ich przywileje zostały ujęte w ustawie o rehabilitacji. To między innymi:

 • prawo do dodatkowej przerwy w pracy;
 • zakaz zlecania godzin nadliczbowych;
 • zakaz pracy w nocy.

Jak uzyskać status osoby z 3. grupą inwalidzkiej?

Aby uzyskać status osoby z 3. grupą inwalidzkiej, należy przede wszystkim udokumentować swój stan zdrowia. W tym celu konieczne jest uzyskanie odpowiednich badań, opinii lekarskich oraz orzeczenia lekarza orzecznika. Proces ten może być czasochłonny, ale jest niezbędny, aby uzyskać wszystkie przysługujące prawa.

Orzeczenie o niepełnosprawności jest wydawane przez Miejskie lub Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Natomiast w przypadku niekorzystnego dla siebie rozpoznania, można się odwołać do właściwego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

3. grupa inwalidzka – jakie choroby kwalifikują? Podsumowanie

Kwestia 3. grupy inwalidzkiej i chorób, które kwalifikują do tej grupy, jest bardzo ważna dla wielu osób. Uzyskanie odpowiedniego statusu pozwala na korzystanie z wielu udogodnień i wsparcia, które pomagają w codziennym życiu. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z przysługującymi prawami.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska