2 grupa inwalidzka – ile pieniędzy i jakie wsparcie można otrzymać?

Czym jest 2 grupa inwalidzka? Ile pieniędzy i jakie wsparcie przysługuje z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Poznaj usprawnienia, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia.
2 grupa inwalidzka ile pieniędzy

Zapamiętaj!

  • Drugi stopień niepełnosprawności oferuje różne formy wsparcia finansowego i ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
  • To m.in. zasiłek pielęgnacyjny, ulgi podatkowe, uprawnienia w pracy, a także wsparcie dla pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych. 
  • Dodatkowo, osoby z tym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z ulg w komunikacji miejskiej oraz zwolnień z niektórych opłat.
  • Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne były świadome swoich praw i możliwości, aby móc skorzystać z pełnego wsparcia dostępnego dla nich.

Rozpoznanie 2 grupy inwalidzkiej i jej zakres

Obecnie 2 grupa inwalidzka jest nazywana umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Skupia osoby, które mają naruszoną sprawność organizmu, są niezdolne do pracy lub mogą pracować jedynie w warunkach chronionych. Często potrzebują one czasowej lub częściowej pomocy innych. Orzeczenie lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ale bez informacji o braku możliwości samodzielnego funkcjonowania, jest równoznaczne z orzeczeniem o 2 grupie inwalidzkiej. Ile pieniędzy przysługuje takim osobom? Z jakich innych ulg mogą korzystać? Wyjaśnimy to w kolejnych akapitach.

W Polsce o stopniu niepełnosprawności orzekają odpowiednie instytucje. Pierwszą instancją jest Miejski lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Natomiast odwołania rozpatrują zespoły wojewódzkie. Orzeczenie takie umożliwia korzystanie z różnych uprawnień i ulg.

2 grupa inwalidzka – ile pieniędzy w ramach wsparcia?

Jedno z podstawowych świadczeń dostępnych dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli stara się o niego osoba z 2 grupą inwalidzką, ile pieniędzy dostanie z tytułu umiarkowanej niepełnosprawności, zależy od tego, kiedy ona powstała. W tym przypadku musiało do tego dojść przed ukończeniem 21. roku przez świadczeniobiorcę.

Od marca 2023 roku jego wysokość wynosi 294,34 zł. Warto pamiętać, że wnioski o zasiłek składa się w urzędzie gminy czy miasta lub innej jednostce, które wypłaca świadczenia rodzinne.

Osoby z 2 grupą inwalidzką mają także możliwość korzystania z ulg w komunikacji miejskiej. Wysokość tej ulgi zależy od uchwały danego miasta lub gminy. 

Zobacz też:  Ból w dole brzucha u starszej osoby - co może oznaczac?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności i zwolnienia podatkowe

Ważną formą wsparcia są różne formy ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych. Przy 2 grupie inwalidzkiej można korzystać z:

  • ulgi rehabilitacyjnej (obowiązuje przy rocznym dochodzie wyższym niż 30 tys. zł brutto, jeśli chory zarobił mniej, wówczas nie odprowadza podatku);
  • zwolnione z opłat podatkowych od czynności cywilnoprawnych.

Uprawnienia w pracy i zwolnienia z opłat

Dla pracujących osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności również przewidziane są pewne uprawnienia. Między innymi skrócony czas pracy, który nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo taka osoba ma prawo do 10-dniowego dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 

Przewidziano też ulgi dla pracodawców, które mogą ich zachęcać do tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Jedną z najważniejszych jest dofinansowanie wynagrodzenia. Ile pieniędzy 2 grupie inwalidzkiej przysługuje? Jest to 1350 zł, ale oprócz tego można otrzymać z PFRON zwrot kosztów zatrudnienia, przystosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia. Przysługuje również zwrot wydatków poniesionych na przeszkolenie pracownika z niepełnosprawnościami.

Istnieje też szereg ulg dla osób z 2 grupą inwalidzką. Przykładem jest zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego czy ulga paszportowa. W przypadku tej drugiej warto dodać, że w dzisiejszych czasach otwartych granic w strefie Schengen, posiadanie paszportu może nie być koniecznością, ale osoby z niepełnosprawnością mają prawo do zniżki przy jego wyrobieniu.

2 grupa inwalidzka – ile pieniędzy przysługuje? Podsumowanie

Umiarkowany stopień niepełnosprawności, jak obecnie określana jest 2 grupa inwalidzka, chociaż oznacza pewne trudności w codziennym funkcjonowaniu, wiąże się także z różnorodnym wsparciem i ulgami. Dzięki nim osoby niepełnosprawne mają szansę na lepsze i pełniejsze życie. Warto być świadomym swoich praw i możliwości, aby w pełni z nich korzystać.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska