Zasiłek dla opiekuna osoby starszej. MOPS, GOPS – świadczenia

Każdy, kto musi zająć się seniorem, ma prawo starać się o zasiłek dla opiekuna osoby starszej z MOPS-u, GOPS-u lub innej instytucji, która w danym regionie zajmuje się świadczeniami pomocy społecznej. Dowiedz się więcej o formalnościach i wysokości wsparcia!
zasiłek dla opiekuna osoby starszej mops

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej z MOPS-u czy GOPS-u to świadczenie, które pomaga sprostać finansowym wyzwaniom związanym z opieką nad seniorami. Dostępne są dwa świadczenia zasiłkowe (nie mylić ze świadczeniem pielęgnacyjnym dla opiekunów niepełnosprawnych lub zasiłkiem opiekuńczym z ZUS-u!). Ta forma wsparcia jest dostępna dla tych, którzy potrzebują pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dnia codziennego. Jak dokładnie działają te zasiłki, komu przysługują i jak je uzyskać? Przyjrzyjmy się bliżej.

Zasiłek pielęgnacyjny – wysokość, warunki otrzymania

Zasiłek pielęgnacyjny, który jest formą zasiłku dla opiekuna osoby starszej, wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. Jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie starszej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Pielęgnacyjny zasiłek dla opiekuna osoby starszej z MOPS-u przysługuje niezależnie od dochodów osoby ubiegającej się o wsparcie. Nie jest on jakkolwiek ograniczony czy zmniejszany kryterium dochodowym.

Zasiłek przysługuje także osobom, które ukończyły 75 lat, jednak istnieją pewne wyjątki. Jeżeli osoba starsza przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, zasiłek pielęgnacyjny nie jest przyznawany. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób uprawnionych do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty.

Zasiłek pielęgnacyjny dla opiekuna osoby starszej z MOPS-u. Procedury

Wszystko zaczyna się od złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Odpowiedni wzór znajdziesz w swoim MOPS-ie, GOPS-ie lub innych organach, które zajmują się pomocą społeczną. Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta, odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wsparcie. W praktyce te zadania zazwyczaj są realizowane przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz też:  Kiedy zus zacznie wypłacać wdowią emeryturę i inne świadczenia po mężu

Wniosek o zasiłek dla opiekuna osoby starszej (MOPS)

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej służy pokrycie części związanych z opieką nad seniorem niezdolnym do w pełni do samodzielnego funkcjonowania – dlatego trzeba dołączyć stosowne dokumenty, np. zaświadczenia lekarskie. Jeśli główną przesłanką starania o zasiłek jest ukończenie 75. roku życia, nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów. Wystarczy sam wniosek. Po wydaniu decyzji o przyznaniu zasiłku jest on wypłacany co miesiąc, a prawo do jego otrzymywania jest ustalane na czas nieokreślony.

Specjalny zasiłek dla opiekuna osoby starszej z MOPS-u. Kiedy, dla kogo?

Wśród różnych form pomocy dla opiekunów osób starszych wyróżnia się również specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 listopada 2018 roku jego wysokość wynosi 620,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Jest to wsparcie również dla małżonków, którzy nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z jakiejkolwiek pracy zarobkowej, aby sprawować stałą opiekę nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Przyznawanie specjalnego zasiłku opiekuńczego jest jednak uwarunkowane pewnymi kryteriami dochodowymi. Aby uzyskać prawo do tego świadczenia, łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 764 zł netto. Dochód ten jest obliczany na podstawie zarobków z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, uwzględniając ewentualną utratę lub uzyskanie dochodu.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska