Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Nie tylko seniorzy dopytują o to, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Trzeba podkreślić, że to jedna z wielu form wsparcia finansowego na pielęgnację, które koniecznie trzeba rozróżnić. Przeczytaj artykuł i poznaj szczegóły!
jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny

Zapamiętaj!

 • Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przysługujące bez względu na dochody rodziny.
 • Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom do 16. roku życia, niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i osobom, które ukończyły 75. lat.
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Konieczne będzie złożenie wniosku i ew. dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 • Dodatek pielęgnacyjny przysługuje bezwarunkowo wszystkim emerytom, którzy ukończyli 75 lat, jest waloryzowany co roku i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą.

Zasiłek, dodatek i świadczenie pielęgnacyjne – najważniejsze informacje

Zanim dowiesz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, przeczytaj, czym jest to świadczenie. Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku. W 2023 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie, a na 2024 rok przewidziano weryfikację wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie przysługuje bez względu na dochody rodziny.

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest innym typem świadczenia, które wypłacane jest co miesiąc wraz z przysługującą emeryturą bądź rentą. Jest to forma pomocy ze strony budżetu państwa dla osób, które są całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy, lub samodzielnej egzystencji. Ponadto dodatek pielęgnacyjny przysługuje bezwarunkowo wszystkim osobom po 75. roku życia. W przeciwieństwie do zasiłku kwota dodatku podlega corocznej waloryzacji. Nie trzeba też składać żadnego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odrębną formą wsparcia są świadczenia pielęgnacyjne dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych. Może zostać przyznane z tytułu konieczności rezygnacji z pracy, aby zająć się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Niezbędne dokumenty

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Żadne dokumenty nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat. Dodatkowe pieniądze są przyznawane automatycznie, jednak konieczne będzie złożenie wniosku. Wzór formularza wniosku udostępnia urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna gminy, która zajmuje się weryfikacją uprawnień do tej formy pomocy finansowej i realizuje świadczenia rodzinne.

Zobacz też:  Ile wynosi podatek od renty rodzinnej w 2023 roku

Jak to wygląda w przypadku pozostałych uprawnionych? Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następującą dokumentacją:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
 • orzeczenie o:
  • niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania;
  • znacznym stopniu niepełnosprawności.

Okoliczności, w których zasiłek nie będzie przyznany

Wiesz już,  jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany na pokrycie części wydatków związanych z pielęgnacją osoby starszej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Jeżeli potencjalny świadczeniobiorca przez ponad 2 tygodnie w miesiącu przebywa w instytucji, która zapewnia nieodpłatne i całodzienne utrzymanie, zasiłek nie zostanie przyznany. Jeśli jednak taka osoba musi płacić za pobyt i opiekę, może się starać o wsparcie zasiłkowe.

Kolejny przypadek wykluczający możliwość wypłaty zasiłku to pobierania za granicą świadczenia na opiekę i pielęgnację seniora lub niepełnosprawnego przez członka rodziny. Nie można pobierać pieniędzy jednocześnie w Polsce i w innym kraju, chyba że „przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym” stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny

Obowiązuje zakaz łączenia świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie, przez ponad 2 tygodnie w miesiącu. Innymi słowy, nie można pobierać jednocześnie dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego. Taki stan prawny może mocno dezorientować osoby starsze.

Po co seniorom powyżej 75 lat możliwość złożenia wniosku o zasiłek, skoro ZUS do renty lub emerytury sam naliczy odpowiedni dodatek? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Aby otrzymywać dodatek pielęgnacyjny, należy pobierać świadczenie rentowe lub emerytalne z ZUS-u albo KRUS-u. Osoby, które z różnych względów tego nie robią, mogą złożyć wniosek o zasiłek w MOPS-ie, GOPS-ie lub innej, odpowiedniej instytucji.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska