Wykaz chorób uprawniających do renty! Kiedy ZUS może przyznać rentę chorobową?

Wykaz chorób uprawniających do renty to kwestia, która wymaga zrozumienia. Poznanie zasad, procedur i wymagań jest kluczowe dla prawidłowego zrozumienia tej tematyki. W artykule wyjaśniamy najważniejsze aspekty, dotyczące przyznawania świadczeń przez ZUS.
wykaz chorób uprawniających do renty

Zapamiętaj!

 • Wykaz chorób uprawniających do renty jest istotny dla ubiegających się o to świadczenie.
 • Przyznanie renty zależy od stanu zdrowia wnioskodawcy i danych zawartych w wykazie, który jest rozpatrywany przez ZUS lub KRUS.
 • Choroby zawodowe, psychiczne, układu nerwowego, wzroku, układu kostno-stawowego i przewlekłe mogą kwalifikować do renty. 

Wykaz chorób uprawniających do renty. Czy istnieje takie zestawienie?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czym jest wykaz chorób uprawniających do renty. Jest to zestawienie chorób, które uznane są za poważne do tego stopnia, że osoba zdiagnozowana z którąkolwiek z nich może ubiegać się o rentę. Przyznanie takiej renty zależy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), który rozpatruje wnioski o rentę na podstawie stanu zdrowia wnioskodawcy oraz danych zawartych w wykazie.

Co ciekawe, na stronie ubezpieczyciela próżno szukać oficjalnej listy chorób zawodowych. Taki wykaz przygotował jednak rząd, co stanowi duże ułatwienie dla osób, które starają się o przyznanie świadczenia przez ZUS lub KRUS.

Proces ubiegania się o rentę

Renta jest świadczeniem wypłacanym osobom, które z powodu stanu zdrowia nie są zdolne do wykonywania pracy zarobkowej. Proces ubiegania się o to świadczenie zaczyna się od złożenia wniosku o rentę w ZUS lub KRUS. Wniosek ten musi zawierać dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia wnioskodawcy oraz informacje o chorobie z wykazu. Wniosek jest następnie rozpatrywany przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS, który ocenia, czy stan zdrowia wnioskodawcy uprawnia go do otrzymania renty.

Przyznanie renty z powodu choroby zawodowej

Renta może zostać przyznana z powodu choroby zawodowej. Choroby zawodowe są to choroby układu, które powstały w wyniku wykonywania pracy w określonym zawodzie. Wykaz chorób zawodowych zawiera listę chorób, które mogą uprawniać do renty. Przyznanie renty z tego powodu wymaga dokładnej oceny przez lekarza orzecznika, który bierze pod uwagę m.in. stan zdrowia wnioskodawcy oraz czy choroba jest bezpośrednio związana z wykonywaną pracą.

Decyzja o przyznaniu renty

Decyzja ta zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju choroby, stopnia niepełnosprawności, możliwości podjęcia pracy, a także od okresów składkowych lub nieskładkowych. W przypadku prawa do renty ważny jest również staż ubezpieczeniowy. To czas, w którym opłacane były składki emerytalno-rentowych. W ostatnich 10 latach, w których powstała niezdolność do pracy, powinny być one opłacane przez co najmniej 5 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 30. roku życia, wymagane okresy składkowe i nieskładkowe są inne:

 • 1 rok, gdy niezdolność powstała przed ukończeniem 20. roku życia;
 • 2 lata, gdy niezdolność powstała między 20. a 22. rokiem życia;
 • 3 lata, gdy niezdolność powstała między 22. a 25. rokiem życia,
 • 4 lata, niezdolność powstała między 25. a 30. rokiem życia.

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty w 2023 roku nie uległ żadnym zmianom. Poza tym kwestia przyznania renty chorobowej bywa bardzo indywidualna. Wiele zależy od komisji lekarskiej, która rozpatruje dany przypadek. Wiele zależy od tego, czy ustała całkowita zdolność do pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Warto pamiętać, że można uzyskać rentę szkoleniową. Jest ona przyznawana wtedy, kiedy komisja orzekająca uzna, że chociaż dana osoba nie jest w stanie podjąć pracy w swoim fachu, może się przekwalifikować.

Zobacz też:  Jak wypełnić wniosek o przyznanie i wypłatę renty rodzinnej krok po kroku

Grupy chorób, które kwalifikują do przyznania zasiłku, jakim jest renta chorobowa:

 • choroby zawodowe;
 • choroby psychiczne;
 • choroby układu nerwowego;
 • choroby wzroku;
 • choroby układu kostno-stawowego;
 • choroby przewlekłe.

Lista chorób zawodowych, które mogą być podstawą przyznania renty

Mimo że ZUS nie udostępnia listy chorób zawodowych, która ułatwiłaby staranie się o przysługującą rentę, taki wykaz można znaleźć na stronach rządowych. Dokładną rozpiskę można znaleźć w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych (z dnia 30 czerwca 2009 r.). Na tej liście znajdują się między innymi:

 • zatrucia ostre (minimalny czas występowania objawów to 3 dni) albo przewlekłe, a także ich następstwa, które zostały wywołane przez substancje chemiczne;
 • gorączka metaliczna z minimalnym czasem występowania objawów, wynoszącym 3 dni;
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu (rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia wysięk opłucnowy – w przypadku ostatniej choroby minimalny czas występowania objawów to 3 lata);
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli oraz astma oskrzelowa z minimalnym czasem występowania objawów wynoszącym 1 rok;
 • zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych – postać ostra i podostra musi trwać 1 rok, a przewlekła 3 lata;
 • ostre uogólnione reakcje alergiczne – objawy występują przynajmniej 1 dzień;
 • byssinoza;
 • beryloza;
 • choroby wywołane pyłem metali ciężkich;
 • alergiczny nieżyt nosa, trwający przynajmniej 1 rok;
 • zapalenie obrzękowe krtani, mające podłoże alergiczne (1 rok);
 • przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym (2 lata);
 • przewlekłe choroby narządu głosu wywołane przez nadmierny wysiłek głosowy, trwający przynajmniej 15 lat;
 • choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego;
 • nowotwory złośliwe, które powstały przez szkodliwe czynniki, występujące w miejscu pracy;
 • choroby skóry;
 • przewlekłe choroby układu ruchu oraz nerwowego, wywołane przez sposób wykonywanej pracy;
 • ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego, który został wywołany obustronnie przez hałas;
 • zespół wibracyjny;
 • choroby spowodowane przez wykonywanie obowiązków zawodowych w miejscu, gdzie panuje podwyższone ciśnienie atmosferyczne;
 • choroby wzroku, które zostały wywołane przez kontakt czynnikami fizycznymi, chemicznymi, a także biologicznymi;
 • choroby zakaźne, pasożytnicze, a także ich następstwa.

Wykaz chorób uprawniających do renty jest kluczowy w procesie ubiegania się o rentę. Proces ten obejmuje złożenie wniosku w ZUS lub KRUS, a decyzję podejmuje lekarz orzecznik na podstawie oceny stanu zdrowia i dokumentacji medycznej. Renta może być przyznana z powodu choroby zawodowej, jeżeli jest ona związana z wykonywaną pracą. Ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności i możliwości podjęcia pracy.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska