Jak założyć profil zaufany dla seniora?

senior

Posiadanie Profilu Zaufanego w Polsce może być pomocne dla osób starszych, które chcą podróżować w bezpieczny sposób. Wniosek o Profil Zaufany jest automatycznie wysyłany przez Internet, kiedy zakładasz konto. Po rejestracji musisz się uwierzytelnić osobiście, więc pamiętaj o zabraniu ze sobą paszportu i dowodu tożsamości ze zdjęciem. Oto kilka głównych korzyści, jakie daje seniorom Profil Zaufany w Polsce.

Platforma ePUAP

Aby platforma ePUAP dla seniorów w Polsce działała, musisz założyć profil internetowy, zwany Profilem Zaufanym. Musisz mieć polskie konto bankowe, np. w ING, PKO BP, mBanku lub Inteligo. Potrzebujesz też numeru PESEL. Możesz też udać się do oddziału banku, aby dokończyć ten proces. Kiedy już założysz profil, możesz korzystać z usług internetowych polskiego rządu.

Platforma ta oferuje formularze elektroniczne, takie jak wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dowodu osobistego, zawiadomienia o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu osobistego oraz potwierdzenie stanu cywilnego. Możesz też użyć jej do złożenia wniosku o wypis z rejestru gruntów, zgłoszenia sprzedaży samochodu czy usunięcia drzewa. W zasadzie jest to idealne rozwiązanie dla polskich seniorów. Należy jednak pamiętać, że platforma ta jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, ale rozwój i wsparcie seniorów sprawią, że odniesie ona sukces.

Platforma ePUAP ma na celu uproszczenie usług rządowych i zmniejszenie biurokracji. Uczestnikami ePUAP są samorządy lokalne i jednostki administracji centralnej. Platforma ePUAP udostępnia Profil Zaufany, który umożliwia osobom fizycznym elektroniczne składanie dokumentów ze skutkiem prawnym bez kwalifikowanego podpisu. Oferuje również mechanizmy pojedynczego logowania oparte na SAML. Celem jest stworzenie jednego bezpiecznego, elektronicznego kanału dostępu, który skróci czas i zmniejszy koszty przesyłania informacji.

PKO Bank Polski

W ramach projektu “Od papieru do cyfry” PKO Bank Polski, największy bank w Polsce, stworzył Profile Zaufane dla swoich klientów. Profile te pomagają użytkownikom logować się online do serwisów rządowych, uzyskiwać dane o karalności, zamawiać karty EKUZ, składać wnioski i zgłaszać sprzedaż samochodu. Klienci mogą również korzystać z Profili Zaufanych do logowania się na stronach samorządowych. Usługa Profilu Zaufanego PKO Banku Polskiego umożliwia również klientom podpisywanie dokumentów i składanie ich drogą elektroniczną.

Bank cieszy się najsilniejszym wizerunkiem wśród wszystkich banków w Polsce. Jego skonsolidowany zysk netto w 2015 roku był najwyższy spośród wszystkich polskich banków. Bank jest też największą marką finansową w kraju i został uznany za najbardziej wartościowy bank w 2013 roku, wyceniony na 3,7 miliarda złotych. Bank wygrał także konkurs Liderzy Bankowości, w którym doceniono jego innowacyjne produkty i usługi. Został uznany za Najbardziej Innowacyjny Bank i Najlepszy Kredyt Hipoteczny przez gazetę Rzeppospolita.

Aby zapisać się do Profilu Zaufanego, seniorzy muszą mieć numer konta bankowego oraz posiadać numer PESEL. Numer ten jest środkiem bezpieczeństwa, a PKO Bank Polski ufa bezpieczeństwu podanych informacji. Proces ten jest prosty i wygodny dla starszych osób. Bank wyśle także indywidualny jednorazowy kod weryfikacyjny, aby zweryfikować tożsamość użytkownika.

ePUAP dla seniorów(r)

Profil Zaufany (lub ePUAP) to cyfrowe konto założone przez osoby w Polsce. Konta te mogą być używane do logowania się do usług rządowych, uzyskiwania informacji o karalności oraz podpisywania dokumentów drogą elektroniczną. Mogą też uzyskać odpisy aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu oraz zarejestrować swoją działalność gospodarczą. Usługa ta działa podobnie jak dokonywanie płatności w sklepie internetowym. Pierwszym krokiem do stworzenia Profilu Zaufanego jest zarejestrowanie polskiego konta bankowego.

Polski rząd

Prawo i Sprawiedliwość okazało się największą partią w demokratycznych wyborach w Polsce, a Koalicja Europejska zajęła odległe drugie miejsce. Polska przygotowuje się do niedzielnych wyborów parlamentarnych. Pomimo okrzyków opozycji o “nadużyciach wyborczych”, badania opinii publicznej przewidują wielkie zwycięstwo rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, która otrzyma około 45% głosów, czyli o 20 punktów procentowych więcej niż jej najbliższy rywal. Zgodnie z polskim systemem wyborczym rząd otrzymuje premię, jeśli jest największą siłą polityczną. To prawdopodobnie skłoni Prawo i Sprawiedliwość do nasilenia swoich ataków na demokrację.

Rząd Polski jest związany międzynarodowymi i regionalnymi traktatami dotyczącymi praw człowieka. Obejmują one Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencję o Prawach Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Konwencję o Eliminacji Dyskryminacji Kobiet. Ponadto zobowiązuje się do ochrony regionalnych traktatów dotyczących praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Karta Podstawowych Wolności Unii Europejskiej.

Nowy polski rząd jest kierowany przez potężnego lidera partii, Jarosława Kaczyńskiego, który nie sprawuje urzędu z wyboru. Jego kontrowersyjne plany obejmują przywrócenie niższego wieku emerytalnego i wysokich zasiłków na dzieci. Program rządu jest wysoce nacjonalistyczny i wielokrotnie kwestionował on legalność kluczowych instytucji europejskich. Nie jest jasne, czy ten rząd będzie nadal godny zaufania dla seniorów.

Zobacz też:  Renta chorobowa - co to jest, ile wynosi?

Szczepionka COVID-19

Najnowsze badanie miało na celu określenie, jak bardzo znana jest w Polsce szczepionka COVID-19. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od końca lutego do połowy marca 2020 roku i dotyczyło społecznego postrzegania i ogólnego zaufania do szczepionek. Zbadano także poziom zaufania do szczepionki w oparciu o jej technologię i dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej. Wyniki potwierdzają tezę, że pandemia to idealny moment, by zwiększyć świadomość i przyjmowanie szczepionek. Mimo że coraz częściej rodzice odmawiają szczepień, wskaźnik szczepień przeciwko grypie jest w Polsce nadal stosunkowo niski.

Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne, a Polska podpisała umowy z trzema firmami produkującymi szczepionki, by zapewnić niezbędne szczepienia. Szczepionka COVID-19 ma trafić do polskich seniorów do grudnia 2020 roku. Osoby, które chciałyby ją otrzymać, mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić do punktu szczepień. Choć szczepienia w Polsce są jeszcze w początkowej fazie, szczepionka jest dostępna dla każdego obywatela bez żadnych opłat.

Pomimo niskiego poziomu zaufania do szczepionki COVID-19, dzięki znacznym wysiłkom władz krajowych i nagłośnieniu sprawy przez media udało się szybko zmienić nastawienie do niej. Ta zmiana wskazuje na potrzebę większej świadomości na temat tradycyjnych szczepionek, które są stosowane od dziesięcioleci przeciwko wielu innym chorobom. W wielu krajach wiedza na temat technologii szczepionek jest często słaba. Mimo to zmiana w zaufaniu jest znacząca.

Zmiana diety niezbyt skuteczna

Choć wyniki tego badania sugerują, że zmiana diety może przynieść pewne korzyści osobom starszym, to jednak może nie być zbyt skuteczna. Wyniki tego badania były ograniczone ze względu na brak wcześniejszych badań, a różnice w PKB mogły wyeliminować wpływ czynników kulturowych. W przyszłych badaniach wyniki powinny być porównywane w różnych regionach, aby zidentyfikować inne czynniki, które mogą wpływać na przestrzeganie wzorców żywieniowych. Omówiono kilka potencjalnych wyjaśnień niskiej skuteczności zmiany diety u starszych dorosłych, w tym wpływ wieku i płci.

Naukowcy zbadali wpływ zmiany diety na zdrowie osób starszych w Polsce. Odkryli, że tamtejsza populacja miała wyższy wskaźnik czynników ryzyka chorób układu krążenia. Najczęstszymi z nich były dyslipidemia i podwyższone BMI. Co więcej, ponad połowa badanej populacji miała nieprawidłowy poziom cholesterolu i LDL-C. Dlatego zmiany w diecie w Polsce mogą nie być zbyt skuteczne w przypadku osób starszych.

Wpływ pandemii COVID-19 na nawyki żywieniowe mieszkańców Polski nie został do końca poznany. Jednak jedno z badań przeprowadzonych podczas ogólnokrajowego okresu kwarantanny wykazało, że nawyki żywieniowe ludności uległy zmianie. Choć wyniki nie były statystycznie istotne, sugerowały, że zmiana diety mogła mieć wpływ na nawyki żywieniowe grup szczególnie narażonych. Badanie diety starszych Polaków wykazało, że prawie połowa uczestników zwiększyła spożycie owoców i warzyw. Ponadto stwierdzono, że zmiana diety miała wpływ na przyrost i utratę wagi.

Pioglitazon jest lekiem dla osób starszych

Pioglitazon jest lekiem na cukrzycę, który wpływa na kilka genów i poprawia profil lipidowy oraz wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę. Ten lek na cukrzycę ma jednak kilka ograniczeń i nie jest zalecany dla osób starszych. Powoduje on zatrzymanie płynów i jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością układu krążenia. Pioglitazon może również zwiększać ryzyko złamań i pogorszenia gęstości mineralnej kości.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaleciło pewne metody rozpoznawania cukrzycy u osób starszych. Aby wykryć chorobę we wczesnym stadium, zaleca się wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy z użyciem 75 gramów glukozy. OGTT może być również pomocny w przypadku starszych pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak niska hemoglobina glikowana. Nieprawidłowe wyniki mogą jednak skłonić osoby starsze do wykonania OGTT.

W niektórych przypadkach pioglitazon jest związany z większym ryzykiem zajścia w ciążę niż placebo. Choć nie może powodować ciąży, pioglitazon przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko karmione piersią. Jeśli jesteś w ciąży, powinnaś poinformować o leku swojego lekarza przed jakimkolwiek poważnym zabiegiem chirurgicznym. Nie należy karmić piersią podczas przyjmowania pioglitazonu.


Podobne Tematy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska