PIT 0 dla seniora – czym jest i jak skorzystać ze zwolnienia z podatku?

PIT 0 dla seniora jest ulgą podatkową, którą można wykorzystać, aby nie płacić podatku dochodowego. Uprawnienie przysługuje osobom pracującym, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny, ale nie decydują się na pobieranie świadczenia. Dowiedz się więcej!
pit 0 dla seniora

Pracujący senior po osiągnięciu wieku emerytalnego może zdecydować się na skorzystanie z ulgi podatkowej polegającej na zwolnieniu osiąganego przychodu z podatku od osób fizycznych. W 2021 roku nie było jeszcze ustawy zawierającej takie regulacje. Wprowadzone przez Polski Ład rozwiązanie obowiązuje od 2022 roku i ma na celu wspieranie osób starszych, które postanawiają pracować i nie pobierać emerytury. Podatnicy, którzy chcą wykorzystać możliwości, jakie daje PIT 0 dla seniora, muszą jednak pamiętać o obowiązujących warunkach ulgi PIT-0. Sprawdź przydatne informacje na ten temat!

Na czym polega PIT 0 dla seniora i kto może z niego skorzystać?

Mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia i kobiety powyżej 60 lat nabywają prawa do emerytury. Nie każdy jednak od razu decyduje się na świadczenie emerytalne. Wiele osób dalej zarabia z tytułu zatrudnienia, czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla tych, którzy nie chcą jeszcze przechodzić na emeryturę, powstała ulga podatkowa w postaci PIT 0 dla seniora. Dzięki temu osoby z przychodami do kwoty 85 528 złotych rocznie pod pewnymi warunkami nie zapłacą podatku. Warto pamiętać tutaj również o kwocie wolnej, która wynosi 30 tys. złotych.

Powrót do pracy przez emeryta a PIT-0 – co należy zrobić?

Należy wiedzieć o tym, że ci, którzy zdążyli już przejść na emeryturę i chcą powrócić do pracy, aby skorzystać z zerowego PIT, również mają taką możliwość. Podatku nie odprowadza się jednak tylko wtedy, gdy pracujący senior nie pobiera emerytury lub renty. Trzeba o tym pamiętać, gdyż jest to niezbędny do spełnienia warunek w omawianym przypadku. W przypadku osób, które nie chcą opłacać należności podatkowych z tytułu swojego zatrudnienia, konieczne jest więc zawieszenie emerytury. Niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że podatek od przychodu będzie musiał być uiszczany na zwykłych zasadach.

PIT-0 dla seniora a ZUS – o czym trzeba pamiętać?

Niektórzy mylnie utożsamiają podatek ze składkami na ubezpieczenia, gdyż stosują oni tutaj nieadekwatne do okoliczności uogólnienie utożsamiające ze sobą wszelkie należności wpłacane organom państwowym. Trzeba pamiętać o tym, że sytuacja, w której pracujący seniorzy nie odprowadzają podatku od osiąganych przychodów, nie oznacza braku obowiązku opłacania składki zdrowotnej i składek społecznych. Ci, którzy chcą zawiesić pobieranie emerytury i wrócić do pracy, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Co pracodawca seniora powinien wiedzieć o PIT-0? Sprawdź to!

Osoba, która nie chce przechodzić na emeryturę i woli wykorzystać możliwość zastosowania zerowego PIT, musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie. W przypadku zaniechania tego obowiązku zaliczki na podatek będą pobierane od wynagrodzenia na zwykłych zasadach. Wówczas dopiero podczas rocznego rozliczenia pojawia się okazja do tego, aby odzyskać przysługujące seniorowi pieniądze. Warto więc pamiętać o tym, że brak odpowiedniego wniosku u pracodawcy w trakcie roku podatkowego nie pozbawia możliwości skorzystania z przewidzianego udogodnienia.

Zobacz też:  Babcia jako niania – dofinansowanie i wskazówki, jak skorzystać

Progi podatkowe a zwolnienie z opodatkowania – dowiedz się więcej!

Seniorom przysługuje zaniechanie poboru podatku od przychodów do wysokości 85 528 złotych. Jednocześnie kwota wolna od podatku to 30 tysięcy. Oznacza to, że całkowity próg, którego nie należy przekraczać, wynosi 115 528 złotych przychodu rocznie. Powyżej tej sumy daniny będą musiały być uiszczane na ogólnych zasadach. Dobrze jest o tym pamiętać, podejmując zatrudnienie. Jak więc widać ci, którzy zrezygnują z pobierania świadczenia emerytalnego, mogą liczyć na duże udogodnienie. Dodatkowo warto mieć na uwadze to, że dłuższa praca może mieć duży wpływ na wzrost przyszłej emerytury.

Kto nie może skorzystać z regulacji dotyczących pracujących seniorów?

Niestety nie każdy będzie mógł skorzystać z omawianego rozwiązania. Zwolnieni z PIT mogą być tylko ci, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, co eliminuje możliwość zatrudnienia na umowę o dzieło. Udogodnienia mogą więc znaleźć zastosowanie w przypadku:

  • osób zarabiających na podstawie stosunku pracy
  • właścicieli firm rozliczających się liniowo, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • zleceniobiorców

Należy więc dokładnie sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymagane warunki i jest się uprawnionym do nieopłacania daniny.

Co właściwie dają obowiązujące zasady? Sprawdź to!

Dla osób starszych, które decydują się podejmować aktywność zawodową oraz dłużej pracować na swoją emeryturę, wprowadzone regulacje mogą być dużym wsparciem, a także motywacją do działania. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, aby przed podjęciem decyzji o skorzystaniu lub rezygnacji z omawianych uprawnień podatkowych dokładnie wyliczyć potencjalne korzyści, czy też ewentualne straty. Może okazać się bowiem, że nie w każdym przypadku zerowe opodatkowanie jest praktycznym rozwiązaniem.

Praca po osiągnięciu wieku uprawniającego do otrzymywania emerytury wymaga wysiłku. Jeżeli decydujesz się na zatrudnienie, szczegółowo zweryfikuj swoje możliwości, a także przyjrzyj się regulacjom prawnym, które mają do ciebie zastosowanie. Wiedza ta jest ci potrzebna do dokonania świadomego wyboru.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska