Ile się żyje z POChP? Długość życia chorych i przyczyna zgonów

Ile się żyje z POChP? To pytanie jest naturalne, jeśli doświadczasz objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o czynnikach, które wpływają na oczekiwaną długość życia z tą chorobą. Sprawdź, jak leczenie tego schorzenia wpływa na jakość życia pacjentów.
ile się żyje z pochp

Warto zapamiętać

  • POChP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, to powszechna choroba przewlekła, która powoduje ograniczenie przepływu powietrza w płucach.
  • Najczęstszą przyczyną POChP jest długotrwałe palenie tytoniu. Do jej wystąpienia może także przyczynić się ekspozycja na szkodliwe substancje w środowisku takie jak zanieczyszczenia powietrza.
  • Diagnoza POChP opiera się na wywiadzie lekarskim, badaniach fizykalnych i testach diagnostycznych, takich jak spirometria i badania obrazowe.
  • To, ile się żyje z POChP, zależy od wielu czynników (między innymi zaawansowania i stadium choroby).
  • Leczenie POChP skupia się na kontroli objawów i spowolnieniu postępu choroby.

Co to jest POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest stanem, który może budzić obawy o długość życia. Czym jest POChP? Według Światowej Organizacji Zdrowia jest to trzecia najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. To przewlekła choroba układu oddechowego, która z czasem może się zaostrzyć. Stopień nasilenia POChP jest określany przez system GOLD, który bierze pod uwagę objawy, wiek, stan zdrowia, a także wcześniejsze i obecne nałogi, takie jak palenie.

Objawy POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą, która postępuje powoli i może objawiać się różnymi symptomami. Oto kilka z najbardziej powszechnych objawów:

  • przewlekły kaszel – kaszel jest jednym z najwcześniejszych i najbardziej stałych objawów zachorowania na POChP. Może być suchy lub produkować śluz;
  • duszności – początkowo występują tylko podczas wysiłku, ale z upływem czasu mogą występować również w spoczynku;
  • nawracające infekcje płuc i oskrzeli – osoby chorujące na POChP są bardziej narażone na infekcje dróg oddechowych, takie jak zapalenie płuc i przeziębienia;
  • zmęczenie – duszności i inne problemy z oddychaniem mogą prowadzić do chronicznego zmęczenia i braku energii;
  • utrata masy ciała – w późniejszych etapach POChP, szczególnie w przypadku ciężkiej duszności, może wystąpić utrata masy ciała.

Głównymi przyczynami zgonu są natomiast: niewydolność serca, niewydolność oddechowa, infekcja płuc, zatorowość płucna, arytmia serca i rak płuc.

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na POChP?

Czynniki ryzyka dla POChP obejmują palenie papierosów, wdychanie dymu tytoniowego w miejscu pracy, narażenie na substancje chemiczne i pyły w miejscu pracy, wiek, czynniki genetyczne, oraz przewlekłe choroby płuc, takie jak astma. Wymienione czynniki wpływają również na to, ile się żyje z POChP. 

Jak określa się oczekiwaną długość życia z POChP?

Kiedy zastanawiasz się, ile się żyje z POChP, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Skala GOLD podaje cztery etapy POChP, od łagodnego do bardzo ciężkiego. Wskaźnik FEV1 pokazuje, ile powietrza jesteś w stanie wydychać na siłę w ciągu sekundy, co jest kluczowym czynnikiem do klasyfikacji stopnia nasilenia twojego stanu. Im wyższy wynik w skali GOLD, tym prawdopodobnie krótsza będzie oczekiwana długość życia.

Zobacz też:  Niski poziom sodu u starszej osoby - co oznacza, jak leczyć?

Co to jest skala POChP BODE?

Skala BODE to dodatkowe narzędzie określające, ile się żyje z POChP. Ta skala ocenia wskaźnik masy ciała, blokadę dróg oddechowych, duszność i wydolność wysiłkową. Po uwzględnieniu tych czynników otrzymujesz wynik BODE od 0 do 10, gdzie 10 oznacza najgorsze objawy i prawdopodobnie krótszą oczekiwaną długość życia. Choć POChP jest chorobą przewlekłą, nie jest to choroba śmiertelna. Nie ma lekarstwa na POChP, ale choroba może być skutecznie kontrolowana.

Leczenie POChP i jego wpływ na długość życia

Leczenie pacjentów z POChP może znacznie wpływać na jakość i potencjalną długość ich życia. Szeroki zakres terapii, w tym leki, rehabilitacja płucna, edukacja na temat choroby, a także leczenie współistniejących stanów, może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia. Wszystko to wpływa na to, ile się żyje z POChP. Ważne jest, aby zrozumieć, że leczenie POChP nie jest skierowane na wyleczenie choroby, ale na kontrolę objawów i zminimalizowanie ryzyka powikłań.

Jak poprawić jakość życia i długość życia z POChP?

Można zastosować różne strategie, aby poprawić jakość życia i to, ile się żyje z POChP. Przede wszystkim palacze muszą zrezygnować ze swojego nałogu. Inne czynniki to zdrowa dieta, regularne ćwiczenia, śledzenie objawów, regularne wizyty kontrolne u lekarza, prawidłowe stosowanie leków, a także edukacja na temat choroby. Edukacja pacjentów o POChP jest kluczowa, ponieważ pomaga im zrozumieć chorobę, jej leczenie, to, jak można zarządzać objawami i zmniejszać uczucie lęku. 

POChP a długość życia – podsumowanie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest poważną chorobą, która może mieć znaczący wpływ na długość życia. Kluczowe czynniki wpływające na to, ile się żyje z POChP, to stopień nasilenia schorzenia, współistniejące choroby, styl życia, a także ogólny stan zdrowia. Choć nie ma lekarstwa na POChP, wiele osób z tą chorobą żyje pełnym życiem, dzięki odpowiedniemu leczeniu i stylowi życia.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska