Ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego? Limity dla emerytur

Ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego? Takie pytanie, które nurtuje wielu emerytów i rencistów, którzy w ten sposób chcą poprawić swoją sytuację. Wyjaśniamy wysokość obecnych limitów i to, jakie konsekwencje niesie za sobą ich przekroczenie.
ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego

Zapamiętaj!

  • Emeryci po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą dorabiać do swojego świadczenia, ale istnieją limity.
  • Limit ten jest oparty na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej i zmienia się co kwartał.
  • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają ograniczeń co do wysokości dodatkowych zarobków – innych obowiązują jednak ograniczenia. 

Chcesz dorobić do emerytury? Uważaj na nowe limity!

Polskie emerytury i renty nie należą do najwyższych. Dlatego osoby, które czują się na siłach, szukają nowych źródeł przychodu. Jest to całkowicie zgodne z prawem i nie trzeba się obawiać utraty podstawowego świadczenia. Należy jednak pamiętać o tym, że we wrześniu 2023 limit wysokości przychodu dodatkowego został zmniejszony. Ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego? Co to oznacza dla dorabiających emerytów?

Zasady dorabiania do emerytury lub renty

W wielu sytuacjach emeryt lub rencista ma możliwość dorabiania do swojego świadczenia. Jednakże przekroczenie pewnego limitu przychodu może wiązać się z konsekwencjami w postaci zmniejszenia wypłacanego świadczenia lub nawet jego zawieszenia. Te limity są regularnie aktualizowane i oparte na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Odbywa się to co kwartał.

Osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, ustalonego na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, muszą szczególnie uważać na przekroczenie tych limitów, zwłaszcza jeśli pobierają wcześniejsze świadczenia, takie jak emerytury pomostowe. Należy podkreślić, że ograniczeniom podlegają osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego! „Pełnoprawni” emeryci mogą się nie obawiać, że wypłata ich świadczenia zostanie pomniejszona lub zatrzymana. Dlatego pytanie, ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego do emerytury, ma tylko jedną możliwą odpowiedź. Nie obowiązują go żadne ograniczenia dotyczące wysokości dodatkowych zarobków.

Kim są osoby, które mogą dorabiać bez ograniczeń?

Aby bez ograniczeń dorobić na emeryturze, trzeba osiągnąć wiek emerytalny. Jednak nie wszyscy świadczeniobiorcy emerytur bądź rent podlegają pod wspomniane limity. Istnieją pewne kategorie osób, które mogą dorabiać bez żadnych restrykcji. Przykładem są osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych lub wojskowych. Trzeba przy tym pamiętać, że ich niezdolność do pracy musiała powstać w wyniku służby wojskowej. W ich przypadku nie ma obaw o zmniejszenie czy zawieszenie świadczenia, niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków.

Zobacz też:  Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Podobnie osoby pobierające renty rodzinne po inwalidach wojennych czy wojskowych nie muszą martwić się o ewentualne konsekwencje dorabiania do swojego świadczenia. Dla nich obowiązujące limity są zniesione.

Ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego? Limity

Ile może dorobić emeryt, zależy od aktualnych danych publikowanych przez GUS dotyczących przeciętnego wynagrodzenia. Na przykład, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł brutto. Bazując na tych danych oraz przepisach, można oszacować limity dorabiania do emerytury lub renty. Warto zaznaczyć, że od 1 marca 2023 r. kwota najniższej emerytury wynosi 1 588,44 zł brutto. Zatem całkowicie zrozumiała jest chęć znalezienia dodatkowego źródła zarobków.

Aby nie zostać poddanym redukcji wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, dochód nie powinien przekraczać 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W okresie od września do listopada 2023 r. ten limit wyniesie 4904,00 zł brutto. Jeżeli jednak przychód przekroczy tę sumę, ale pozostanie poniżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (9107,50 zł brutto), to świadczenie zostanie obniżone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Ile może dorobić emeryt po osiągnięciu wieku emerytalnego? Podsumowanie

Dorabianie do emerytury czy renty po osiągnięciu wieku emerytalnego to prawo każdego seniora i rencisty. Jednak warto być świadomym aktualnych limitów i potencjalnych konsekwencji przekroczenia ustalonych progów. Dbając o własne finanse, można cieszyć się spokojem ducha i pewnością, że nasze świadczenia z ZUS pozostaną na niezmienionym poziomie. Warto wiedzieć, jaka prawa przysługują, a także, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie trzeba przejmować się limitami dodatkowych zarobków.

Podobne Tematy:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Związane stanowiska