pielęgniarka środowiskowa
Zdrowie

Pielęgniarka środowiskowa – nieoceniona pomoc w opiece nad chorym

Pielęgniarki środowiskowe współpracują z lekarzami i specjalistami, prowadząc terapie medyczne. To one wykonują polecenia lekarza i pomagają pacjentom, m.in. robiąc zastrzyki, podając leki, zakładając opatrunki, przeprowadzając zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, kontrolując przebieg ćwiczeń rehabilitacyjnych czy przygotowując pacjentów do zabiegów. Poznaj najważniejsze informacje na temat pracy i obowiązków pielęgniarek środowiskowych.

Jaką drogę do zawodu mają pielęgniarki środowiskowe?

Kilka lat temu, aby wykonywać zawód pielęgniarki środowiskowej, wystarczyło ukończyć liceum medyczne, w którym nauka trwa 5 lat. Jednak w 2005 roku, a następnie w 2012 roku zasady o szkolnictwie wyższym uległy zmianie. W efekcie pielęgniarki środowiskowe muszą zdobyć dyplom zawodowy uczelni wyższej lub szkoły pomaturalnej, który poparty będzie p przynajmniej 12-miesięcznym stażem podyplomowym.

Dodatkowo, pielęgniarka może ukończyć kursy specjalistyczne, które poszerzą jej uprawnienia. Dzięki temu, będzie mogła na przykład pomagać przy i po porodzie, sprawować opiekę nad osobami starszymi.

Obowiązki pielęgniarki środowiskowej

Pielęgniarki środowiskowe wykonują szereg obowiązków na zlecenie lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego. Sprawują one opiekę nad pacjentami indywidualnymi, rodzinami lub społecznością zbiorową w środowisku zamieszkania. Ich świadczenia obejmują pacjentów o różnym stanie zdrowia, także osoby niepełnosprawne i znacznie chore lub w stanie terminalnym.

Do obowiązków pielęgniarki środowiskowej zaliczają się świadczenia:

 • lecznicze;
 • pielęgnacyjne;
 • rehabilitacyjne;
 • profilaktyczne;
 • diagnostyczne. 

Pielęgniarka środowiskowa – świadczenia diagnostyczne 

Świadczenia diagnostyczne pielęgniarek środowiskowych obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badań fizykalnych i pomiarów oraz analiz;
 • ocenę stanu ogólnego chorego i procesu jego powrotu do zdrowia, jakości życia czy monitorowanie stanów bólowych.

Świadczenia lecznicze pielęgniarki środowiskowej

Do świadczeń leczniczych pielęgniarki środowiskowej należy:

 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i nagłych zachorowań;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, odparzenia;
 • zdejmowanie szwów;
 • wykonywanie inhalacji;
 • stawianie baniek;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych osób;
 • doraźna modyfikacje leków w porozumieniu z lekarzem.

Pielęgniarki środowiskowe – świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne często wiążą się z przyjazdem pielęgniarki do domu pacjenta. Obejmują one:

 • rehabilitację przyłóżkową;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • pomoc w przemieszczaniu i położeniem chorego.

Pielęgniarka środowiskowa – komu przysługuje?

Pielęgniarki środowiskowe pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, który jest widoczny w miejscu rejestracji danego ośrodka medycznego. Pielęgniarki mają tak zwane dyżury, najczęściej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Z kolei w dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy godziny i częstotliwość pracy jest ustalana z wyprzedzeniem w ramach harmonogramu. Jednak w sytuacjach uzasadnionych, szczególnie w przypadku opieki nad osobami starszymi i terminalnymi, pielęgniarka środowiskowa w przypadku zgłoszenia realizuje je bezzwłocznie lub w terminie ustalonym z pacjentem. 

Pielęgniarka środowiskowa – dla kogo?

Pomoc pielęgniarki środowiskowej jest skierowana przede wszystkim do:

 • osób samotnych – chorych, starszych, niepełnosprawnych, wymagających profesjonalnej pomocy medycznej;
 • osób, które wymagają pomocy osób trzecich, które nie mogą liczyć na wsparcie z najbliższego otoczenia;
 • osoby przewlekle chore i w stanie terminalnym.  

Niezbędne do objęcia usługami opiekuńczymi jest:

 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację wraz z informacją, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest wymagana ze strony pielęgniarki środowiskowej;
 • odwiedzenie osoby oczekującej pomocy w środowisku zamieszkania przez pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i oceny sytuacji życiowej podopiecznego.

Czy pielęgniarka środowiskowa jest płatna?

Należy pamiętać, że usługi pielęgniarek środowiskowych są w większości przypadków odpłatne. O tym, czy pielęgniarka środowiskowa jest płatna oraz o wysokości świadczeń decyduje Rada Miasta lub Rada Gminy. W przypadkach uzasadnionych w sposób szczególny koszty związane ze świadczeniami mogą zostać obniżone lub całkowicie odpuszczone.

One Reply to Pielęgniarka środowiskowa – nieoceniona pomoc w opiece nad chorym

 1. Mam takie szczęście, że jestem na tyle zdrowa, iż mogę sobie poradzić sama ze sobą. Nie potrzebuję osoby, która by wokół mnie sprzątała, bo sama doskonale daję sobie z tym radę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *