niedosłuch
Choroby

Niedosłuch – przyczyny i rodzaje. Jak radzić sobie z utratą słuchu?

Z wiekiem najczęściej pojawiają się problemy ze wzrokiem oraz słuchem. Ich jakość się pogarsza, co wynika z uszkodzeń lub jest efektem przebytych chorób. Jednak w większości przypadków jest to uleczalne częściowo lub całkowicie. Oczywiście, na nagłą utratę słuchu są narażone także osoby młode i w wieku średnim. W szczególnej grupie ryzyka będą znajdowały się osoby, które na co dzień pracują z wysokim natężeniem dźwięku lub dźwiękiem zmiennym (np. w głośnych miejscach, ze słuchawkami na uszach, itp.).

Niedosłuch (ICD 10) – czym jest?

Niedosłuch ICD 10 jest zaburzeniem funkcji słuchu, powodującym ograniczenie funkcji słuchowej w różnym stopniu. Wyróżnia się kilka stopni przypadłości, które bazują na natężeniu dźwięku. Rysują się one następująco: 

 • 0-20 dB – lekkie upośledzenie słuchu, gdy nie słychać szeptów;
 • 20-40 dB – umiarkowane upośledzenie słuchu; niewyraźna lub cicha mowa jest niesłyszalna;
 • 40-60 dB – znaczne upośledzenie słuchu; problemy ze słyszeniem średniej głośności mowa; 
 • 60-80 dB – głębokie upośledzenie słuchu; głośna mowa nie jest słyszalna; 
 • >80 dB – uszkodzenie słuchu powoduje głuchotę. 

Niestety, choroba może prowadzić do nagłej utraty słuchu, szczególnie przy ignorowaniu jej początkowych objawów. Nieleczona będzie postępowała, osiągając kolejne etapy upośledzenia funkcji słuchu. 

Najczęstsze przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch centralny i odbiorczy mogą mieć różne lub te same przyczyny. Wyróżniamy czynniki wrodzone i dziedziczne oraz głuchotę wrodzoną i nabytą. Powodować problemy ze słuchem mogą takie choroby i czynniki, jak:

 • zapalenie ucha środkowego;
 • uraz ucha lub głowy;
 • zbyt wysokie ciśnienie;
 • zatkanie zewnętrznego przewodu słuchowego (woskowiną lub ciałem obcym);
 • dysfunkcja kosteczek słuchowych; 
 • guzy;
 • wady wrodzone;
 • zaburzenie mikrokrążenia w uchu wewnętrznym (wywołane przez zator lub zakrzepicę);
 • infekcje wirusowe; 
 • zatrucie substancjami toksycznymi;
 • uwarunkowania genetyczne;
 • leki ototoksyczne;

Rodzaje niedosłuchu

Zależnie od miejsca uszkodzenia narządu słuchu wyróżniamy trzy rodzaje niedosłuchu. Należą do nich: 

 • niedosłuch przewodzeniowy;
 • niedosłuch odbiorczy;
 • niedosłuch przewodzeniowo-odbiorczy/mieszany.

Niedosłuch przewodzeniowy

Niedosłuch przewodzeniowy nie przekracza ubytku 60 dB. Powoduje trudności z rozpoznawaniem poszczególnych elementów mowy, jak spójniki, końcówki fleksyjne, przyimki i sylaby nieakcentowane. Lepiej słyszalne są tony wysokie, niż niskie. Poza tym, nie następuje uszkodzenie przewodnictwa kostnego. Oznacza to, że przy niedosłuchu przewodzeniowym, będziesz zachowywał prawidłową dynamikę, wysokość i tempo głosu oraz dobrze słyszał rozmówcę w rozmowie telefonicznej. 

Niedosłuch odbiorczy

Niedosłuch odbiorczy wynika z uszkodzenia struktury ucha. Z tego powodu dodatkowo wyróżnia się w tym przypadku niedosłuch centralny, ślimakowy lub pozaślimakowy. Z kolei, gdy miejsce uszkodzenia jest niemożliwe lub trudne do zdiagnozowania, mówi się o występowaniu niedosłuchu nerwowo-zmysłowego. Najniebezpieczniejszy jest niedosłuch centralny, jako że wynika z uszkodzenia ośrodków korowych i pnia mózgu. 

W tym rodzaju niedosłuchu ICD 10 chory będzie miał znacznie obniżony próg słyszenia, więc pojawi się problem z rozumieniem mowy. Możesz słyszeć, ale nie będziesz w stanie zrozumieć mowy. Problem będą stanowiły także głoski dentalizowane (np. s, c, dz, z, itd.) oraz głoski, jak f, l, k, t. Uszkodzenie będzie powodowało trudność z odbiorem wysokich dźwięków.

Niedosłuch przewodzeniowo-odbiorczy (mieszany)

W tym przypadku uszkodzenie łączy w sobie cechy niedosłuch przewodzeniowego i odbiorczego. Oznacza to, że przewodnictwo kostne jest zachowane (tylko dla niskiej tonacji). Uszkodzenie nie przekracza 60 dB. Początkowo, rozwijają się objawy przewodzeniowe, które z czasem przemieniają się w mieszane.

Leczenie słuchu – jak przebiega?

W zależności od rodzaju uszkodzenia, leczenie słuchu będzie wymagało innej metody. Jeżeli niedosłuch jest spowodowany wadami ucha środkowego konieczna jest rekonstrukcja tych elementów. Wady słuchu wywołane wysiękiem płynu wymagają jak najszybszego usunięcia wydzieliny. Z kolei, jeżeli nagła utrata słuchu spowodowana jest uszkodzeniem ucha wewnętrznego, wszczepia się implant ślimakowy.

One Reply to Niedosłuch – przyczyny i rodzaje. Jak radzić sobie z utratą słuchu?

 1. Noszę aparat słuchowy, ponieważ raczej słabo słyszę. Dzięki niemu mogę lepiej komunikować się z ludźmi i nie obawiać się, że coś ważnego, co ktoś próbuje mi powiedzieć, mnie ominie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *