emerytura-dla-matek
Finanse

Emerytura dla matek 4+. Jakie świadczenia emerytalne przysługują matkom wielodzietnym?

Emerytura dla matek jest specjalnym świadczeniem dla wielodzietnych rodzin, w których kobiety musiały zrezygnować z aktywności zawodowej na rzecz macierzyństwa. Jeżeli chcesz ubiegać się o świadczenie emerytalne dla matek 4+, to musisz spełnić pewne kryteria. Jakie? tego dowiesz się z treści artykułu!

Emerytura dla matek wielodzietnych – rekompensata niemożności podjęcia pracy 

Niektóre grupy społeczne mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia emerytalne na specjalnych warunkach przez wzgląd na ich wyjątkową sytuację, np. pracę w trudnych warunkach. Matkom, które urodziły czwórkę dzieci, świadczenie emerytalne ma zrekompensować niemożność podjęcia pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.

Mama 4+, czyli emerytura dla matek 4 dzieci

Od marca 2019 roku działa nieprzerwanie program o nazwie „Mama 4+”, w ramach którego można ubiegać się o emeryturę dla matek. To specjalne rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Przysługuje kobietom, które mają co najmniej czwórkę dzieci. Emerytura dla matek jest wypłacana przez KRUS lub ZUS.

Emerytura dla matek 4 dzieci – kryteria

Kryteria emerytury dla matek 4 dzieci zakładają, że kobieta nie podjęła lub zakończyła aktywność zawodową ze względu na konieczność wychowania potomstwa. Matka musi mieć ukończony 60. rok życia. O emeryturę dla matek wielodzietnych mogą ubiegać się w szczególnych sytuacjach także ojcowie. W tym celu muszą mieć ukończone 65 lat i posiadać minimum czwórkę dzieci na wychowaniu. Najistotniejszym elementem w tym przypadku jest brak opieki matczynej ze względu na porzucenie dzieci czy śmierć kobiety.

Emerytura dla matek wielodzietnych a dzieci przysposobione

Świadczenie ma na celu pomoc finansową osobom, które poświęciły się wychowaniu potomstwa, rezygnując w tym celu z kontynuowania pracy zarobkowej. Dotyczy to także dzieci przysposobionych. 

Ile wynosi emerytura dla matek 4 dzieci?

Wysokość emerytury dla matek 4 dzieci ustalana jest na podstawie obowiązującej minimalnej emerytury w danym roku. Kwota świadczenia wynosi tyle samo w obu przypadkach. Od marca 2020 roku emerytura dla matek 4+ wynosi 1200 złotych netto.

W przypadku, w którym matka ma przyznane prawo do pobierania renty lub emerytury, której wysokość jest niższa od minimalnej, to dostaje wyrównanie w ramach świadczenia. Oznacza to, że dodatkowo otrzymuje kwotę do 1200 złotych. Z kolei matki, którym nie przysługuje prawo do świadczenia emerytalno-rentowego mogą liczyć na emeryturę dla matek w wysokości najniższej – 1200 zł.

Co należy zrobić, aby uzyskać emeryturę dla matek?

Jeśli chcesz uczestniczyć w programie „Mama 4+”, złóż wniosek ERSU do ZUS. To wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Odpowiedni druk możesz pobrać z oficjalnej witryny internetowej ZUS w zakładce ze wzorami pism lub można go także otrzymać w jednostkach lokalnych.

Wniosek o emeryturę dla matek – dokumenty

Do wniosku o emeryturę dla matek wielodzietnych należy załączyć następujące dokumenty:

 • akta urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi;
 • informacje o numerach PESEL wszystkich dzieci;
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Ponadto, jednym z kryteriów emerytury dla matek 4 dzieci, jest złożenie oświadczenia na temat aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Potwierdza ono poniższe informacje:

 • urodzenie i wychowanie, co najmniej 4 dzieci;
 • przerwy w wychowywaniu potomstwa – czas trwania i ich przyczyna;
 • ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich;
 • zamieszkanie w Polsce i po ukończeniu 16. roku życia posiadanie tu interesów życiowych;
 • ustalone prawo do emerytury lub renty;
 • pobieranie emerytury lub renty;
 • uzyskiwanie dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej;
 • posiadanie gospodarstwa rolnego (powierzchnia);
 • uzyskiwanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej;
 • uzyskiwanie innych dochody;
 • przebywanie w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

W przypadku, gdy ojciec czwórki dzieci pobiera emeryturę 4+ zamiast matki, musi on przedstawić dodatkowe dokumenty:

 • akt zgonu matki w przypadku jej śmierci;
 • zaświadczenie o pozostawieniu przez matkę dzieci bez opieki na stałe lub przerwaniu opieki na dłuższy czas.

One Reply to Emerytura dla matek 4+. Jakie świadczenia emerytalne przysługują matkom wielodzietnym?

 1. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że matki często muszą zajmować się swoimi dziećmi i nie mają czasu na pracę zawodową, jednak moim zdaniem, to zadanie ojca, aby zapewnić odpowiedni byt rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *