InfoSenior

InfoSenior to połączenie informacji niezbędnych dla dobrego i sprawnego funkcjonowania osoby starszej z telefonem zaufania.

Dzwoniąc na numer +48 664-507-937 otrzymamy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, np. gdzie otrzymać pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi, jak załatwić sanatorium, gdzie zakupić sprzęt rehabilitacyjny.

Osoba dzwoniąca może mieć pewność, że w serdecznej atmosferze opowie o swoich problemach i otrzyma rzetelną informację oraz psychiczne wsparcie.

Celem Projektu jest zgromadzenie informacji przydatnych dla osób starszych i opiekujących się nimi w jednej bazie danych i w umiejętny sposób, zważywszy na wiek dzwoniących, przekazywanie ich. Dzwoniąc pod numer InfoSenior otrzymamy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań. Zakres tematyki bazy danych obejmować będzie informacje np. z zakresu dostępu do służby zdrowia, przysługujących ulg, zniżek; usług opiekuńczych; możliwości kształcenia; nawiązywania kontaktu z rówieśnikami.

W ramach Projektu przewidziane są cykliczne, telefoniczne dyżury lekarzy, psychologów, prawników, pielęgniarek i pracowników socjalnych.